Een schouw, ook wel bekend als een technische inspectie of site survey, is een proces dat plaatsvindt, voordat zonnepanelen worden geïnstalleerd. Het doel van een technische schouwing is om te bekijken of het leg plan past en hoe het AC traject moet gaan lopen. Het is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat het zonnepanelensysteem veilig en efficiënt kan functioneren.

Zodra er een grotere elektrische verandering aan de woning komt, zoals zonnepanelen, is het goed om te checken of alles wat hierbij komt kijken ook geschikt is. Waaronder het kijken of de huidige meterkast en groepenkast nog voldoen, bij de toevoeging van jouw nieuwe stroomtoevoer. Want kan jouw meterkast of groepenkast die extra toevoer aan stroom van de zonnepanelen wel aan?

We maken door de jaren heen steeds meer gebruik van elektrische apparaten, denk aan elektrische auto’s en spelcomputers. Het is dan van belang om te beschikken over een meterkast en groepenkast die zeker veilig genoeg zijn. Want je wil natuurlijk niet dat het ergste gebeurt: brand. Alleen ter plekke zien we precies wat de mogelijkheden bij jou thuis zijn.

Bij een schouw wordt het dak, de meterkast én route bepaalt waar de kabels en omvormer passen. Zo zorgen we voor een snelle en zorgeloze installatie.

Er wordt een afspraak gemaakt voor een eventuele schouw, de montage en/of installatie. Mocht er enige twijfel zijn over de staat van het dak waar de zonnepanelen op gemonteerd (zouden) worden, dan is het sowieso een goed idee om een voor inspectie te laten uitvoeren. 


Vooraf schouwen voorkomt namelijk de teleurstelling die een onveilig dak met zich meebrengt. Het is een relatief goedkope preventieve oplossing voor het ongemak dat mogelijk ontstaat, wanneer wij jouw zonnepanelensysteem niet mogen plaatsen op de dag dat we op je stoep staan. Uit het oogpunt van veiligheid mogen en willen we namelijk niet monteren op een dak dat mogelijk ongeschikt zal zijn om meer dan 25 jaar een zonnepanelensysteem te dragen.

Als laatste wordt er ook gecheckt of er genoeg reserve dakpannen bij jou aanwezig zijn. Het mocht namelijk gebeuren dat er nog wel eens een dakpan sneuvelt tijdens het installatieproces. Houd er hierbij rekening mee dat er ongeveer 10 tot 20 reserve dakpannen aanwezig dienen te zijn. Het ligt ook grotendeels aan de grootte van de installatie.

Er wordt bekeken aan de hand van jouw wensen waar de omvormer het beste geplaatst kan worden. Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen in een ruimte met voldoende ventilatie. Je omvormer moet niet al te stoffig worden en moet zijn warmte goed kwijt kunnen. Een krappe, muffe meterkast is daarom geen goede plek.

Als je een garage hebt is dit een goede optie. Een andere plek waar mensen de omvormer vaak plaatsen is de zolder. Op die plek is de afstand tussen de zonnepanelen en de omvormer klein. Daardoor is het energieverlies dat kan ontstaan door de kabels zo klein mogelijk. Je zolder moet wel goed geïsoleerd zijn, zodat de omvormer niet te warm wordt.

Moderne omvormers zijn relatief stil, maar zijn wel te horen. Zeker op het moment dat de omvormer hard werkt, bijvoorbeeld bij veel zon. Dat geluid kan vervelend zijn in je woon- of werkkamer. De meeste mensen plaatsen de omvormer daarom in een kamer die zij niet dagelijks gebruiken.


Er wordt bekeken of je meterkast voldoet aan de huidige wet- en regelgeving voor meterkasten en of de zonnepanelen toegevoegd kunnen worden.

Een onderdeel van de meterkast is de groepenkast. Deze is van belang omdat deze de stroom onderverdeelt onder de verschillende ‘groepen’.

Achter elke groep zitten één of meerdere elektrische apparaten verbonden. Ook hier zijn de eisen van NEN1010 van groot belang.

Bij het kijken van de groepenkast wordt gekeken of de 1-fase of 3-fase groepenkast nog voldoen aan de richtlijnen en of er nog vrije groepen beschikbaar zijn om de zonnepanelen uiteindelijk op aan te sluiten.

De omvormer moet met de meterkast verbonden worden. Er wordt gekeken wat een logische route is voor de bekabeling. Zijn er lege elektriciteitsbuizen?

Mocht deze niet tot de beschikking zijn, dan is er nog altijd een tweetal andere opties mogelijk: 

  • Kabel buitenlangs trekken (dit via de regenpijp naar bijvoorbeeld de kruipruimte) 

  • Kabel met een pv-verdeler aansluiten op bijvoorbeeld de aansluiting van de wasmachine.