• Erkend installateur
 • Persoonlijk contact en een goed advies
 • Gebruik van hoog rendement zonnepanelen
 • Op maat opgestelde offerte
 • 24 maanden garantie op het installeren van uw zonnesysteem

Salderen betekent dat de stroom die je teruglevert aan je energieleverancier, wordt verrekend met de verbruikte stroom. Heb je meer energie opgewekt dan je nodig had? Dan geef je dit terug aan je energieleverancier. Daarvoor ontvang je een vergoeding, die per energieleverancier kan verschillen. 

Is de hoeveelheid energie die je verbruikt juist hoger dan de energie die je opwekt? Dan betaal je het normale leveringstarief voor de extra energie die je nodig hebt. Als je een dubbele meter hebt, kan er anders gesaldeerd worden dan bij een enkele meter.

Als je op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt van het net, kan het overschot niet gesaldeerd worden. Je teruggeleverde stroom wordt verrekend tot je verbruik op nul uitkomt. Je houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Je energieleverancier betaalt een 'redelijke terugleververgoeding' voor dit overschot. Hij mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is.

Uit  onderzoek blijkt dat de huidige vergoedingen variëren van zo'n €0,04 tot €0,12 per kWh. Gezien de grote verschillen loont het om bij overstappen van energieleverancier hierop te letten.

Houd er rekening mee dat €0,04 per kWh al redelijk kan zijn. Bij zo'n relatief laag bedrag kan het puur vanuit financieel oogpunt niet slim zijn om meer zonnepanelen te installeren dan je nodig hebt om je eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken
Voor een gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 3000 kWh komt dat bijvoorbeeld neer op zo'n 12 panelen met elk een capaciteit van 290 wattpiek.

NB: om je teruglevering daadwerkelijk vergoed te krijgen is het essentieel dat je energiemeter geschikt is om terug te leveren.

Bij het berekenen van de terugverdientijd gaan we nu nog uit van de salderingsregeling in de huidige vorm. Deze regeling wordt waarschijnlijk vanaf 2023 afgebouwd, maar de hiervoor benodigde wetswijziging is nog niet definitief. Volgens de minister is het uitgangspunt dat de terugverdientijd vergelijkbaar blijft met nu.

Aangezien de vergoeding per kWh vanaf 2023 geleidelijk lager zal worden, loont wachten in ieder geval niet. Als je nu zonnepanelen neemt kun je nog een paar jaar maximaal profiteren.


 • Je hebt 8 zonnepanelen op je dak geplaatst.

 • In de 12 maanden waar je energieafrekening over gaat hebben je panelen hebben 2000 kWh geproduceerd. 300 kWh daarvan heb je tijdens de productie meteen gebruikt.

 • In dezelfde 12 maanden heb je 2500 kWh stroom verbruikt.

 • Daarvoor heb je dus 2500 - 300 = 2200 kWh van het net afgenomen.

 • Tevens heb je 2000 - 300 = 1700 kWh aan het net teruggeleverd.

 • Je hebt dus minder teruggeleverd dan je hebt afgenomen.

 • De energieleverancier verrekent dan al je teruggeleverde stroom. Je betaalt over 2200 - 1700 = 500 kWh leveringstarief en belasting.

 • Je hebt een groot dak waar je 16 zonnepanelen op hebt geplaatst.

 • Deze produceerden 4000 kWh.

 • De andere getallen houden we gelijk aan het eerste voorbeeld. 300 kWh van je zonnestroom heb je tijdens het opwekken verbruikt en je totale elektriciteitsverbruik was 2500 kWh.

 • Je hebt dan 2200 kWh van het net afgenomen en 3700 kWh teruggeleverd.

 • Je betaalt voor 0 kWh. Je betaalt wel vastrecht. Over 3700 - 2200 = 1500 kWh is de leverancier verplicht jou een redelijke vergoeding te betalen.

Let op: als je op jaarbasis evenveel stroom opwekt als verbruikt, zijn je variabele stroomkosten na salderen €0. Dat maakt in dit geval de hoogte van de vaste kosten des te belangrijker. Het vastrecht scheelt per leverancier.


Bij een hoofd aansluiting tot 3×80A bent u kleinverbruiker. U mag dan onbeperkt opgewekte stroom terugleveren aan het net. Dit is vooral in de zomermaanden belangrijk, omdat zonnepanelenbezitters dan vaak meer stroom opwekken dan ze verbruiken. Als aan het eind van het jaar de stroom die u opwekte en de stroom die u van het net afnam gelijk zijn, dan komt uw energierekening op 0.

Bij een aansluiting die groter is dan 3×80A wordt u gezien als grootverbruiker. U mag dan niet salderen. Gelukkig is er dan de SDE++-subsidie. Via deze regeling kunt u subsidie krijgen per opgewekt kilowattuur. Op deze manier zijn zonnepanelen ook heel interessant.

 

Wanneer je zelf stroom opwekt en je bent aangesloten op het energienet, dan kun je de opgewekte stroom salderen met de stroom die je afneemt van het energienet. Heb je een slimme meter of een meter die kan teruglopen? En heb je je aangemeld op www.energie leveren.nl? Dan kun je gelijk beginnen met salderen. Salderen kan tot de hoeveelheid stroom die je verbruikt. Op het moment dat je meer opwekt dan verbruikt, ga je energie terugleveren.


De nieuwe slimme meter

Heb je een oude (Ferraris)meter die kan terug tellen en krijg je energie geleverd tegen een dubbel tarief? Dan loopt de teller, die op dat moment geldt, terug wanneer je meer opwekt dan verbruikt.

Bij een slimme meter wordt apart bijgehouden wat er wordt verbruikt en opgewekt. De opgewekte stroom wordt afgetrokken van het tarief waar het in opgewekt wordt. Bij de meeste opwekking is dat het hoge tarief.

Bij een dubbele meter wordt er per meter gesaldeerd. Dit omdat de energie die je verbruikt, nu verdeeld is over hoog en laag tarief (piek en dal). Tijdens het normaal tarief wordt er meestal meer opgewekt dan verbruikt en tijdens het daltarief meer verbruikt dan opgewekt. Bij deze situatie hangt het van je leverancier hoe zij omgaan met de te veel opgewekte stroom.

De Ferraris  meter