Salderen betekent dat de stroom die je teruglevert aan je energieleverancier, wordt verrekend met de verbruikte stroom. Heb je meer energie opgewekt dan je nodig had? Dan geef je dit terug aan je energieleverancier. Daarvoor ontvang je een vergoeding, die per energieleverancier kan verschillen. 

Is de hoeveelheid energie die je verbruikt juist hoger dan de energie die je opwekt? Dan betaal je het normale leveringstarief voor de extra energie die je nodig hebt. Als je een dubbele meter hebt, kan er anders gesaldeerd worden dan bij een enkele meter.


Als je op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt van het net, kan het overschot niet gesaldeerd worden. Je teruggeleverde stroom wordt verrekend tot je verbruik op nul uitkomt. Je houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Je energieleverancier betaalt een 'redelijke terugleververgoeding' voor dit overschot. Hij mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is.

Uit  onderzoek blijkt dat de huidige vergoedingen variëren van zo'n €0,04 tot €0,12 per kWh. Gezien de grote verschillen loont het om bij overstappen van energieleverancier hierop te letten.

Houd er rekening mee dat €0,04 per kWh al redelijk kan zijn. Bij zo'n relatief laag bedrag kan het puur vanuit financieel oogpunt niet slim zijn om meer zonnepanelen te installeren dan je nodig hebt om je eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken
Voor een gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 3000 kWh komt dat bijvoorbeeld neer op zo'n 12 panelen met elk een capaciteit van 290 wattpiek.

NB: om je teruglevering daadwerkelijk vergoed te krijgen is het essentieel dat je energiemeter geschikt is om terug te leveren.


Bij het berekenen van de terugverdientijd gaan we uit van de salderingsregeling in de huidige vorm. Deze regeling wordt volgens het kabinet niet afgebouwd en blijft dus bestaan. Lange tijd was hier onduidelijkheid over, maar volgens de minister is het uitgangspunt dat de terugverdientijd vergelijkbaar blijft met nu.

Bron: Nu.nl 13 feb 2024 om 12:28

"De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt de komende jaren niet afgebouwd. De senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, die een doorslaggevende stem heeft, steunt het plan van het demissionaire kabinet niet.

De salderingsregeling bestaat al sinds 2004. Zij moet de investering in zonnepanelen aantrekkelijker maken. Mensen met zonnepanelen op het dak kunnen de energie die ze zelf opwekken, volledig 'wegstrepen' tegen hun verbruik. Er hoeft over dat deel ook geen belasting te worden betaald.

Door de groeiende populariteit van de salderingsregeling loopt de overheid steeds meer belastinginkomsten mis. Het gaat tot en met 2031 om zo'n 2,8 miljard euro en daarna om ruim 700 miljoen euro per jaar.

Het besluit om de regeling af te schaffen werd al in 2017 genomen, maar is daarna meerdere keren uitgesteld. Zo ook nu dus".

Het kabinet vindt dat de regeling niet meer nodig is. Mensen kunnen de investering steeds sneller terugverdienen. Bovendien heeft inmiddels een op de drie koopwoningen zonnepanelen. In de huursector is dit nog lang niet het geval.

Het kabinet vindt de salderingsregeling ook steeds oneerlijker uitpakken voor mensen zonder zonnepanelen. Dit komt doordat de energieleveranciers hogere kosten maken als gevolg van de regeling. Die berekenen ze weer door aan al hun klanten.

De Tweede Kamer stemde een jaar geleden in met het wetsvoorstel om de regeling af te bouwen. VVD, D66, CDA, ChristenUnie, FVD, SGP en Volt steunden het plan. De fracties van GroenLinks en PvdA waren net als de senatoren nu tegen.

In de Eerste Kamer leefden zorgen over de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen. Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) had de garantie gegeven dat dit altijd zeven tot negen jaar blijft. Ook zouden er evaluatiemomenten komen om te zien of het afbouw pad nog juist is. Zo niet, dan kon er worden ingegrepen.

GL-PvdA maakte zich ook grote zorgen over de huursector. Jetten had in het debat toegezegd dat hij ervoor openstaat om samen met branchevereniging Aedes te kijken hoeveel extra geld er nodig is om de plaatsing van meer zonnepanelen aan te jagen.

De toezeggingen bleken niet voldoende om de steun van de linkse fractie te winnen. Senator Ferd Crone (GL-PvdA) zegt tegen NU.nl dat hij alsnog vreest dat de markt voor zonnepanelen op daken zou instorten als de regeling zou verdwijnen.

Ook vindt hij het geen goed moment om met de afbouw te beginnen nu de lage inkomens en huurders eindelijk aan de beurt zijn. Bovendien zijn er nog geen goede alternatieven. "Je moet geen oude schoenen weggooien, voor je nieuwe hebt", zegt Crone.

De regeling zou overigens niet in één keer worden afgeschaft. In 2025 zouden mensen met zonnepanelen nog 64 procent van de stroom die ze terugleveren mogen salderen, zo was het plan. Dat zou vervolgens steeds minder worden, totdat het in 2031 helemaal niet meer mogelijk zou zijn om te salderen.

In 2025 zou er dan al iets in de plaats komen voor de regeling: een vergoeding voor alle stroom die je teruglevert aan het net. Die zou minstens 80 procent van het 'kale' stroomtarief dat je normaal betaalt, bedragen.

Het belastingvoordeel zou wel verdwijnen: mensen zouden energiebelasting gaan betalen over alle stroom die ze van het elektriciteitsnet verbruiken. Alleen de stroom die ze rechtstreeks uit eigen zonnepanelen zouden halen, zou gratis en belastingvrij blijven.


Bron: AD Binnenlandredactie 13-02-24, 12:29

De gunstige salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen blijft voorlopig bestaan. Een wetsvoorstel om de regeling vanaf 2025 stapsgewijs af te bouwen krijgt geen meerderheid in de Eerste Kamer. De twee grootste fracties, BBB en GroenLinks-PvdA, laten weten tegen te gaan stemmen.

Tijdens het debat over het wetsvoorstel vorige week werd al duidelijk dat deze partijen, die in de Tweede Kamer tegen hadden gestemd, ook in de senaat grote bedenkingen hadden. Zij vrezen onder meer dat zonder de zogenoemde salderingsregeling de aanschaf van zonnepanelen buiten bereik komt van mensen die minder te besteden hebben.

Wie zonnepanelen heeft ziet de opbrengst in de zomer pieken. Vaak levert het dak dan meer stroom dan huishoudens zelf nodig hebben. Terwijl in de winter juist meer stroom nodig is dan de panelen leveren. Op de jaarrekening mag die opgewekte stroom worden verrekenend met het verbruik in de winter: salderen.

Vanaf 2025 zou de subsidieregeling stapsgewijs in zes jaar afgebouwd worden. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met dat kabinetsplan. Vandaag haalde het wetsvoorstel geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Goed nieuws voor wie zonnepanelen op het dak heeft liggen. Die huishoudens zijn dik tevreden over de salderingsregeling. Energiebedrijven daarentegen klagen steen en been dat de regeling ze veel geld kost. De zomerstroom heeft namelijk niet zoveel waarde op de energiemarkt. Sterker, het is bijna afval, zoveel ‘gratis’ zonnestroom is er dan.

En dat terwijl de geleverde winterstroom veel geld kost om te produceren met bijvoorbeeld gascentrales. Ook worden mensen zonder zonnepanelen gedupeerd doordat zij indirect meebetalen aan de salderingsregeling. Zonder die subsidie voor mensen met zonnepanelen zou hun tarief dalen.


 • Je hebt 8 zonnepanelen op je dak geplaatst.

 • In de 12 maanden waar je energieafrekening over gaat hebben je panelen hebben 2000 kWh geproduceerd. 300 kWh daarvan heb je tijdens de productie meteen gebruikt.

 • In dezelfde 12 maanden heb je 2500 kWh stroom verbruikt.

 • Daarvoor heb je dus 2500 - 300 = 2200 kWh van het net afgenomen.

 • Tevens heb je 2000 - 300 = 1700 kWh aan het net teruggeleverd.

 • Je hebt dus minder teruggeleverd dan je hebt afgenomen.

 • De energieleverancier verrekent dan al je teruggeleverde stroom. Je betaalt over 2200 - 1700 = 500 kWh leveringstarief en belasting.

 • Je hebt een groot dak waar je 16 zonnepanelen op hebt geplaatst.

 • Deze produceerden 4000 kWh.

 • De andere getallen houden we gelijk aan het eerste voorbeeld. 300 kWh van je zonnestroom heb je tijdens het opwekken verbruikt en je totale elektriciteitsverbruik was 2500 kWh.

 • Je hebt dan 2200 kWh van het net afgenomen en 3700 kWh teruggeleverd.

 • Je betaalt voor 0 kWh. Je betaalt wel vastrecht. Over 3700 - 2200 = 1500 kWh is de leverancier verplicht jou een redelijke vergoeding te betalen.

Let op: als je op jaarbasis evenveel stroom opwekt als verbruikt, zijn je variabele stroomkosten na salderen €0. Dat maakt in dit geval de hoogte van de vaste kosten des te belangrijker. Het vastrecht scheelt per leverancier.


Bij een hoofd aansluiting tot 3×80A bent u kleinverbruiker. U mag dan onbeperkt opgewekte stroom terugleveren aan het net. Dit is vooral in de zomermaanden belangrijk, omdat zonnepanelenbezitters dan vaak meer stroom opwekken dan ze verbruiken. Als aan het eind van het jaar de stroom die u opwekte en de stroom die u van het net afnam gelijk zijn, dan komt uw energierekening op 0.

Bij een aansluiting die groter is dan 3×80A wordt u gezien als grootverbruiker. U mag dan niet salderen. Gelukkig is er dan de SDE++-subsidie. Via deze regeling kunt u subsidie krijgen per opgewekt kilowattuur. Op deze manier zijn zonnepanelen ook heel interessant.

 

Wanneer je zelf stroom opwekt en je bent aangesloten op het energienet, dan kun je de opgewekte stroom salderen met de stroom die je afneemt van het energienet. Heb je een slimme meter of een meter die kan teruglopen? En heb je je aangemeld op www.energie leveren.nl?

Dan kun je gelijk beginnen met salderen. Salderen kan tot de hoeveelheid stroom die je verbruikt. Op het moment dat je meer opwekt dan verbruikt, ga je energie terugleveren.


De slimme meter

Heb je een oude (Ferraris)meter die kan terug tellen en krijg je energie geleverd tegen een dubbel tarief? Dan loopt de teller, die op dat moment geldt, terug wanneer je meer opwekt dan verbruikt.

Bij een slimme meter wordt apart bijgehouden wat er wordt verbruikt en opgewekt. De opgewekte stroom wordt afgetrokken van het tarief waar het in opgewekt wordt. Bij de meeste opwekking is dat het hoge tarief.

Bij een dubbele meter wordt er per meter gesaldeerd. Dit omdat de energie die je verbruikt, nu verdeeld is over hoog en laag tarief (piek en dal). Tijdens het normaal tarief wordt er meestal meer opgewekt dan verbruikt en tijdens het daltarief meer verbruikt dan opgewekt.

Bij deze situatie hangt het van je leverancier hoe zij omgaan met de te veel opgewekte stroom.

De Ferraris  meter