Zonnepanelen-Zuid-Holland vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers van groot belang. De persoonsgegevens die u verstrekt, worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het aanleveren en verwerken van de persoonsgegevens houdt Zonnepanelen-Zuid-Holland zich aan de eisen die de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.P.B.) stelt.

Zonnepanelen-Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de verwerking en het in bezit hebben van de aangeleverde persoonsgegevens. Dit Privacy Statement gaat over het doel van het verkrijgen en verwerken van de persoonsgegevens en geeft informatie over uw situatie, of als u contact met ons op neemt, of een bestelling bij ons plaatst.

 • N.A.W. gegevens

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Foto's

 • Bestelgegevens

 • Bij het sluiten van een overeenkomst met een opdrachtgever, inclusief het verstrekken van een offerte en kennismakingsgesprek behoren tot het verkrijgen van persoonsgegevens.

 • Als er een bezoeker van de website het contact formulier invult en verstuurd.

 • Als er via de E-mail naar de mailbox info@zonnepanelen-zuid-holland.nl gegevens worden verstuurd.

 • Als er telefonisch contact gelegd wordt met daarin een verzoek om gebruik te kunnen maken van de aanbiedingen die door Zonnepanelen-Zuid-Holland aangeboden wordt.  

 • Als u foto’s stuurt van uw project.

 • Als er persoonsgegevens door Zonnepanelen-Zuid-Holland worden opgevraagd bij derden of bij Sub-Verwerkers, worden deze gegevens opgevraagd met als doel ze te verzamelen en te verwerken in de aangeboden aanbiedingen.

 • Om persoonsgegevens te kunnen laten verwerken, gebruikt Zonnepanelen-Zuid-Holland alleen aangeboden diensten van betrouwbare Sub-Verwerkers, die de persoonsgegevens veilig opslaan in Nederland.

 • Zonnepanelen-Zuid-Holland slaat gegevens op met als doel om u zo zorgvuldig mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 • Zonnepanelen-Zuid-Holland slaat gegevens op om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt.

 • Zonnepanelen-Zuid-Holland  slaat gegevens op om een afspraak te maken voor bezorging of afhalen van uw bestelling. 

 • Zonnepanelen-Zuid-Holland  slaat gegevens op voor het afwikkelen van betalingen (facturatie, ook met Sub-Verwerkers)

 • Zonnepanelen-Zuid-Holland kan uw persoonsgegevens gebruiken m.b.t. de garantietermijn van uw aangekochte artikelen. Op sommige van de door ons geleverde producten wordt door producenten een jarenlange fabrieksgarantie verleend. 

 • Zonnepanelen-Zuid-Holland kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het aanbieden van reclame en/of een speciale aanbieding die voor u relevant kan zijn op uw situatie.

 • Zonnepanelen-Zuid-Holland kan gegevens verzamelen en analyseren van statistieken, ten einde de websites te optimaliseren.

 • Zonnepanelen-Zuid-Holland verzamelt gegevens voor de opbouw van een contacthistorie.

 • Zonnepanelen-Zuid-Holland verzamelt gegevens om deze ter beschikking te stellen aan Sub-Verwerkers waar Zonnepanelen-Zuid-Holland in contact mee staat.

Om een goede administratie bij te kunnen houden, moet Zonnepanelen-Zuid-Holland bepaalde persoonsgegevens een tijd bewaren. Zonnepanelen-Zuid-Holland mag die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.

Zonnepanelen-Zuid-Holland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Deze termijn is niet langer dan 1 jaar, tenzij er wel een bestelling of overeenkomst wordt aangegaan, worden de gegevens zo lang bewaard als de fabrieksgarantietermijn duurt.

Als u verzoekt dat wij uw gegevens verwijderen, dan zullen wij al uw persoonsgegevens uit ons systeem wissen.

Zonnepanelen-Zuid-Holland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan Sub-Verwerkers indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Uw N.A.W. gegevens en bestelgegevens kunnen aan de Sub-Verwerker worden verstrekt, zodat zij rechtstreeks aan u kunnen leveren.

Zonnepanelen-Zuid-Holland verstrekt ten alle tijden uw (persoons)gegevens zonder overleg:

 • In het belang van de veiligheid van de staat;

 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van alle voorkomende strafbare feiten;

 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;

 • Ter bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;

 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen.

Zonnepanelen-Zuid-Holland zal de verstrekte (persoons)gegevens nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn in het proces. Zonnepanelen-Zuid-Holland verkoopt, noch verhuurt persoonsgegevens in welke vorm dan ook.

Op de website van Zonnepanelen-Zuid-Holland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, zodat we onze website kunnen verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Zonnepanelen-Zuid-Holland maakt gebruik van Google Analytics.  De dienstverlening gebruiken wij om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Adwords advertenties van Zonnepanelen-Zuid-Holland bij zoekresultaatpagina’s zijn.

Google Adwords

In deze gevallen wordt de door opdrachtgever opgegeven informatie gebruikt om aan verzoeken te voldoen en om de websites en reclamemateriaal voor de geleverde diensten aan de wensen af te stemmen en te verbeteren. Google Adwords houdt bij welke websites van Zonnepanelen-Zuid-Holland en pagina’s onze klanten bezoeken, om te bepalen uit welke gemeente opdrachtgevers komen en welke services het meest populair zijn. Deze data wordt gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen een straal van 18 kilometer gerekend vanuit het adres waar de hoofdvestiging is gevestigd. De verkregen informatie, waaronder uw IP-adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het privacy statement van Google is anders als dat Zonnepanelen-Zuid-Holland.

Google en Zonnepanelen-Zuid-Holland geeft geen enkele juridische verbintenis met elkaars privacy statement. Zonnepanelen-Zuid-Holland heeft hier dus geen invloed op. Raadpleeg voor meer informatie tot het eigen privacy beleid van Google op de volgende website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Zonnepanelen-Zuid-Holland heet uw vragen of commentaar betreffende dit Privacy Statement welkom!

Heeft u wijzigingen of wilt u verwijderingen van uw persoonsgegevens kunt u dit ten alle tijden richten aan eveneens voorgenoemde

E-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Zonnepanelen-Zuid-Holland een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, M.R.Z. (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zonnepanelen-Zuid-Holland reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u ongewenst E-mail of reclame ontvangen, dan kan u altijd aangeven dat u dat niet meer wil. Aan het afmelden van deze service zijn nooit kosten verbonden. Dit moet u eveneens richten aan voorgenoemde E-mailadres.

Als u van mening bent dat er niet is gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Zonnepanelen-Zuid-Holland via info@zonnepanelen-zuid-holland.nl. Wij zullen uw vraag, klacht of commentaar naar behoren behandelen en daar waar nodig inspanningen verrichten om het geschil te bepalen en op te lossen.

Zonnepanelen-Zuid-Holland gebruikt 4 eigen cookies in de website www.zonnepanelen-zuid-holland.nl
Dit zijn de zogenaamde First party cookies. De cookies worden door de site zelf gezet en kunnen alleen door de site zelf worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site.

Op de website www.zonnepanelen-zuid-holland.nl worden 3 First party cookies gebruikt voor de functionaliteit van de website. Er wordt is ook één Third-party cookie in gebruik. Third-party cookies worden gezet door derden. Dit zijn vaak reclamebedrijven, statistiekenpakketten of bedrijven die aan dataverzameling doen. Deze cookies worden opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht die zaken doet met deze bedrijven. Retargeting is hier een goed voorbeeld van.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden of Sub Verwerkers, die door middel van links met de websites van www.zonnepanelen-zuid-holland zijn verbonden. Wij raden u aan de Privacy Statement van deze sites te lezen, alvorens van deze websites gebruik te maken.

De privacy van jongeren heeft in deze wereld ook de aandacht van Zonnepanelen-Zuid-Holland. Als aanbieder van deze website is het vrij om persoonsgegevens te kunnen ontvangen. De websites van Zonnepanelen-Zuid-Holland zijn niet ontworpen (voor opzettelijk) of opgericht met betrekking tot het verkrijgen van persoonsgegevens van minderjarigen.

Het is geen beleid van Zonnepanelen-Zuid-Holland om opzettelijk persoonsgegevens van personen van dertien (13) jaar of jonger te verzamelen, te bewerken of te bewaren. Indien er toch informatie van minderjarigen jonger dan dertien (13) jaar wordt ontvangen zal deze vernietigd worden. De ouders of verzorgers van de verzender worden ingelicht omtrent het internetgedrag van de minderjarige.

Persoonsgegevens die verkregen zijn van een opdrachtgever jonger dan zestien (16) jaar, wordt ter verificatie contact gezocht met de ouder of verzorger omtrent de gewenste service van Zonnepanelen-Zuid-Holland.

Zonnepanelen-Zuid-Holland maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

De website van Zonnepanelen-Zuid-Holland maakt gebruik van een beveiligde omgeving met een SSL Certificaat om zo te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Wenst u meer informatie over de beveiliging van door Zonnepanelen-Zuid-Holland verzamelde persoonsgegevens? Neem in dat geval contact op met Zonnepanelen-Zuid-Holland via info@zonnepanelen-zuid-holland.nl.

Zonnepanelen-Zuid-Holland behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient een aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Wetgeving, klantenfeedback en bedrijfsmatige veranderingen kunnen hiervoor de oorzaak zijn om wijzigingen door te voeren en het Privacy Statement aan te passen.