B.T.W. teruggave van de Belastingdienst

Deze regeling eindigt op 01-01-2023Als u voor de 1e keer zonnepanelen koopt, vraagt u de btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terug in 3 stappen. Zorg wel dat u aan de voorwaarden voor btw-teruggaaf voldoet: uw naam moet op de factuur van de zonnepanelen staan. En op de factuur van het energiebedrijf. Vraag de btw terug binnen 6 maanden na het jaar waarin u investeert in zonnepanelen.

Deze regel geldt alleen voor particulieren en dus niet voor zzp'ers! Bent u zzp'er of hebt u een eenmanszaak? Dan geldt dit stappenplan niet voor u. Ook niet als u de zonnepanelen ook privé gebruikt, zoals zonnepanelen op het dak van uw woning of garage. Vraag de btw dan terug in uw normale btw-aangifte. 

Hebt u al eerder btw teruggevraagd voor zonnepanelen? Dan geldt dit stappenplan ook niet voor u. 


Verstuur het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' 

Stuur het ingevulde formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' naar ons op. Met dit formulier meldt u zich aan als ondernemer, zo kunt u later btw terugvragen. U bent ondernemer, omdat u een deel van de stroom levert aan de energiemaatschappij en niet zelf direct gebruikt.

In het formulier geeft u aan of u wilt meedoen aan de kleine ondernemersregeling (KOR).

Als u meedoet aan de KOR, vraagt u om vrijstelling van de btw. De meeste particulieren kiezen ervoor om mee te doen.

Meedoen met de KOR

Kiest u voor de KOR? Dan doet u (meestal) 1 keer aangifte waarmee u de btw aangeeft en terugvraagt.

Vanaf het jaar dat volgt op de aanschaf van uw zonnepanelen kunt u minimaal 3 jaar geen btw meer terugvragen. Als u bijvoorbeeld in 2021 btw terugvraagt en kiest voor de KOR, gaat de KOR in op 1 januari 2022. U kunt dan voor investeringen in 2022, 2023 en 2024 dus géén btw meer terugvragen. Ook niet voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud. En ook niet als u in die periode een eenmanszaak begint of start als zzp'er. Houd hier rekening mee als u kiest voor de KOR.

Als u in 2021 kiest voor de KOR kunt u dat jaar nog wél btw terugvragen voor extra investeringen in zonnepanelen. Dat doet u met een zogenoemde incidentele btw-aangifte. U kunt zich in 2021 ook alsnog afmelden voor de KOR. Uw afmelding moet minstens 4 weken voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

Kiest u voor de KOR en vraagt u meer dan € 2.500 btw terug? Dan krijgt u te maken met de btw-herziening.

Niet meedoen met de KOR

Kiest u niet voor de KOR? U moet dan elk kwartaal btw-aangifte doen, en btw aangeven én betalen. Voor latere investeringen in zonnepanelen in volgende jaren kunt u de btw terugvragen. Bijvoorbeeld voor een aanvullende set zonnepanelen, een omvormer of onderhoud.

Wilt u liever jaaraangifte doen? Dat kan, als u aan de voorwaarden voldoet.


Geef een rekeningnummer door voor de btw-teruggaaf.

Altijd! Ook als de belastingdienst een rekeningnummer van u heeft.

Zo geeft u uw rekeningnummer door:

Log in met DigiD op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op 'Mijn gegevens'. Klik bij 'Rekeningnummer opgeven of wijzigen' op 'Openen'. Vul nu het formulier 'Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers' in.

Bij 'Omzetbelastingnummer' vult u de 2 cijfers in die na de B komen. Deze vindt u in de brief 'Vaststelling belastingplicht' die we u toesturen. Wacht daarom met het doorgeven van uw rekeningnummer, totdat u deze brief hebt gekregen. Hebt u géén contactpersoon? Vermeld dan uw eigen gegevens in dit formulier.


Vul de btw aangifte in.

Nadat u het formulier uit stap 1 hebt verstuurd, krijgt u een aantal brieven van de belastingdienst. Die hebt u nodig om aangifte te kunnen doen. Krijgt u bij de brief 'Vaststelling belastingplicht' een papieren aangifte? Dan moet u deze aangifte gebruiken. Als u geen papieren aangifte krijgt, doet u digitaal aangifte.

Log in met uw DigiD op 'Mijn Belastingdienst Zakelijk'. Klik bovenaan op 'Omzetbelasting'. Vul de aangifte in die de belastingdienst voor u heeft klaargezet.